Historikk

Hagaled er en av de eldste gårdene i Nesbyen, og har vært i familiens eie i over 400 år.
Slektsboka kan fortelle om navn og hendelser helt fra slutten av 1500-tallet.
De fleste eierne av gården har vært trauste
hallinger, som med respekt og stolthet har tatt
vare på eiendommen og tradisjonene her.
Noen har vært markante skikkelser i bygda,
og i flere slektledd har kvinnene vært de sterke
og ført arven videre.
Et annet navn på gården er Søre Devegge.
På Dunvegan Castle i Skottland levde på 1400-tallet
Mary McLeod, høgadelig ætling etter norske vikingekonger.

På grunn av forbudt kjærlighet flyktet hun med sin greve til Norge.
 


De kom etter hvert til Nes, og drevgården som ble hetende Devegge.
Den staselige stugu de bygde er dessverre borte, men om historien er til å lite på, flyter fortsatt litt adelig blod i årene våre. Utenlandske impulser fikk slekta også da en nyutdannet dyrlege von Schack kom fra Danmark rundt 1900.
Med knebelsbart og blanke ridestøvler viste han stor interesse for husdyrhold og hesteavl, - og for odelsjenta i Hagaled.
Takket være alle før oss kan vi i dag vise fram intakte bygninger fra flere århundrer, og invitere inn i Hallingstugu der mye forteller om tidligere generasjoners liv og levned.

 


Driften i dag

Fram til 1970-tallet ble gården drevet med tradisjonelt jordbruk, husdyrhold og skogsdrift.
En periode var det ungdoms-herberge her.
Nå er det ingen dyr på båsen, på jordene dyrkes korn, mens utmarksområdene er blitt viktigere for næringsgrunnlaget.
For 10 år siden pusset vi opp et par rom i våningshuset til hybelutleie.
Det var starten på en prosess som førte til at gården i dag er en bygde-turismebedrift, hvor vi kan tilby
overnatting i våningshuset, brygger-huset og stabburet. Et nytt bruks-område som tross alt har skapt liv i husene igjen.
Det har vært viktig å kombinere mest mulig av bygningenes opprinnelige form og atmosfære med nødvendige
utbedringer og moderne komfort..
Vi tar også imot grupper for servering, selskap, møter, kurs og lignende.

Dette har gitt ”husfruen” ny arbeidsplass og nye spennende utfordringer.
Selv om malekosten ikke er så ofte i bruk lenger, er det stadig noe som trenger en kreativ løsning
for å gjøre tilbudet enda bedre.

Vi ønsker å gi deg en god opplevelse
i et tradisojonsrikt miljø!